close-up-couple-holding-hands

Hos Staff Service ligger socialt ansvar os dybt på sinde. Vi stræber ikke kun efter forretningsmæssig succes, men også efter at skabe reel social forandring gennem vores arbejde.

Vores dedikation til socialt ansvar reflekteres i vores aktive samarbejde med lokale organisationer som Kolding Kommune og Alfabo, hvorigennem vi agerer som en socialøkonomisk virksomhed med en dyb forpligtelse til at understøtte dem på kanten af arbejdsmarkedet.

Gennem vores virke fokuserer vi på

At Skabe Social Værdi

Ved at tilbyde beskæftigelse og støtte hjælper vi enkeltpersoner med at finde fodfæste i samfundet. Vores indsats går ud på at skabe arbejdsglæde og livsglæde for den enkelte, hvilket bidrager til et stærkere og mere inklusivt samfund.

Samarbejde med Kommunen og Alfabo

Vores arbejde som en socialøkonomisk flyttevirksomhed i samarbejde med Kolding Kommune og Alfabo er et konkret eksempel på vores engagement i at skabe positive samfundsmæssige forandringer.

Forpligtelse til FN's Verdensmål

Vi er dedikerede til at opfylde FN’s verdensmål, særligt mål 3 (God sundhed og trivsel), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), og mål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion). Dette understreger vores engagement i bæredygtighed og social retfærdighed på alle niveauer.

FN Verdensmål 3 - Sunhed og Trivsel
FN verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
FN verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Hos Staff Service tror vi på, at virksomheder har en vigtig rolle at spille i samfundet, ikke kun gennem økonomisk bidrag, men også gennem aktiv deltagelse i sociale initiativer. Vores tilgang til socialt ansvar er et bevis på vores tro på, at forretning og social forandring kan gå hånd i hånd til fordel for både individet og samfundet som helhed.